html templates

NF metodekurs bre


Norsk Fjellsportforums (NF) metodekurs bre dekker den fagkunnskapen instruktører trenger for å holde grunnkurs bre i henhold til NF standarden.

Vi holder kurs både på forespørsel og på oppsatte datoer. 

Mobirise

Metodekurset skal gi deltakerne et bevisst forhold til viktigheten av sikre veivalg på bre og i alpint terreng. De skal videre gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng, samt overgangen fra bre til fjell. Deltakerne skal vise at de kan orientering, at de har tilstrekkelig turerfaring til å ha overskudd og god utholdenhet underveis, samt inneha god bevegelsesteknikk i ulendt terreng, på snø og på is. Deltakerne skal også bevisstgjøres om grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel. Kurset skal anspore til refleksjon over instruktørens formidlerrolle og ansvar.

Kurset vil fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i blåis og på snødekt bre. For vurdering av vegvalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng er en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Undervisningen er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene – f.eks. ved å la dem veilede hverandre. 

Bestått metode- og veilederkurs gir status som breinstruktør gjennom NF. 

Som breinsturuktør vil du ha ansvar for grupper i potensielt farlig terreng. Det er dermed strenge krav til  dokumentasjon av tilfredstillende forkunnskaper. Før opptak til kurs, vurderes dokumentasjonen av NF brekomité, regn med minst 4 ukers behandlingstid.

Opptakskrav - Metodekurs Bre

• Solide egenferdigheter i friluftsliv; håndtering av alpine farer, utstyr, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
• Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
• Gjennomført grunnleggende Brekurs eller tilsvarende
• Dokumenterte turer i relevant terrengtype over flere år. Minst to års erfaring med selvstendige breturer (minst 10 dager), og alpineturer sommer og vinter (minst 20 døgn)
• Gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og vinter

  • UTSYTR - På instruktørkurs er det forventet at deltakerene selv stiller med alt nødvendig utstyr.
  • PRIS - Pris avhengiger av antall deltakere på kurset, men ligger normalt på 5900 pr person for 4 dagers metode eller veilederkurs.
  • SESSONG - Vi setter normalt opp et eller to kurs hver sessong, men setter også opp kurs på forespørsel ved minst 3 deltakere.

Har du spørsmål, eller ønsker du å melde deg på et kurs?
Ikke nøl med å ta kontakt.

Mobirise


ISIA 

Våre ISIA godkjente skilærere er autorisert til å holde skikurs på alle nivåer, inkludert instruktørkurs

Mobirise


Norsk Fjellsportforum
Som NF medlem er Fjellspesialisten autorisert til å holde både grunnkurs og kvalifiserende instruktørkurs innen fjellsport

Fjellspesialisten AS - Tlf: 90 51 93 99 - Mail: info@fjellspesialisten.no