build a website

Skiinstruktørkurs Alpint trinn 1


Vil du bli skiinstruktør?

Fjellspesialisten tilbyr hvert år skiinstruktørkurs gjennom 
Den Norsk Skiskole. Her jobber vi med både egenferdighet og de pedagogiske ferdighetene du tregner for å jobbe som instruktør.

Vi holder kurs både på forespørsel og på oppsatte datoer. 

Mobirise

Trinn 1 er det første kurset i Den Norske Skiskoles instruktørstige. Målet er å øke personlige ferdigheter, samt komme i gang med det grunnleggende innenfor pedagogikk. Slik at du etter endt kurs kan gå rett inn som instruktør i en skiskole. 

Kurset er altså for deg som vil utvikle dine pedagogiske og skitekniske ferdigheter. Enten du vil jobbe som instruktør, eller bare vil bli bedre på ski og ønsker større forståelse for skikjøring. Kurset hovedsaklig gjennom grunnleggende teknikker som er felles for all skikjøring. Men vi vil også være innom kulekjøring, kortsving og skjærende svinger i stor fart osv. Vi har også fokus på grunnleggende pedagogikk.

Underveis på kurset vil vi også være innom temaer som reiseliv, yrkesrollen som skiinstruktør, hvordan vi behandler kunder og tilrettelegging av skiområder for aktuell kundegruppe.

 Etter godkjent trinn 1 vil du kunne undervise barn, ungdommer og voksne nybegynnere.

Godkjent trinn 1 samt gjennomføring av obligatorisk praksis, kvalifiserer til å gå videre til trinn 2. 

Trinn 1 er også godkjent som trener 1 Freestyle kurs i Norges Skiforbund. Dette innebærer at du som instruktør kan undervise innen lavterskel Freestyle og at du kan gå videre i trenerstigen til Norges Skiforbund.

  • HVOR - Kursene i 18/19 sessongen blir gjennomført i Hemsedal. Dette er et stort anlegg som egner seg svært godt!
  • UTSYTR - På instruktørkurs er det forventet at deltakerene stiller med støvler og alpine ski egnet til bruk i preparerte alpinløyper. Hjelm er påbudt og ryggplate er sterkt anbefalt.
  • PRIS - Pris avhengiger av antall deltakere på kurset, men ligger normalt på 5600 pr person for 7 dagers instruktørkurs.
    Pris inkluderer ett års medlemskap i Den Norske Skiskole, samt administrasjons og registreringsavgift hos Den Norske Skiskole.
    Heiskort kommer i tillegg.
  • SESSONG - Vi setter normalt opp et eller to kurs hver sessong, men setter også opp kurs på foresåørsel ved minst 4 deltakere.

Har du spørsmål, eller ønsker du å melde deg på et kurs?
Ikke nøl med å ta kontakt.

Mobirise


ISIA 

Våre ISIA godkjente skilærere er autorisert til å holde skikurs på alle nivåer, inkludert instruktørkurs

Mobirise


Norsk Fjellsportforum
Som NF medlem er Fjellspesialisten autorisert til å holde både grunnkurs og kvalifiserende instruktørkurs innen fjellsport

Fjellspesialisten AS - Tlf: 90 51 93 99 - Mail: info@fjellspesialisten.no